Is daflon effectief?

Daflon wordt vaak voorgeschreven voor de behandeling van acute hemorrhoidale aanvallen, zoals in stapels. Het medicijn is effectiever dan een placebo bij de behandeling van stapels. De duur van de medicijncursus wordt bepaald door de arts. Stopzetting van het geneesmiddel zonder medisch advies kan de symptomen verergeren.

Ik vond het het meest effectief in combinatie met andere kruiden, een Veneuze Optimizer-formule (door Jarrow) die ik online vond. De nachtpijn die ik eerder had is bijna verdwenen, mijn beenaderen zijn minder prominent aanwezig en zijn vervaagd. In een ischemie - reperfusiemodel van Korthius remde daflon 500 mg significant de adhesie en migratie van leukocyten door het veneuze endotheel, evenals de eiwitlekkage die in dit model werd waargenomen. Dankzij zijn unieke farmacologische eigenschappen voldoet daflon 500 mg aan alle behoeften van een efficiënte hemorrhoidale behandeling.

Daflon speelt een cruciale rol bij de preventie van perivasculair oedeem en de behandeling van veneuze stasis. Er is waargenomen dat stevige hechting van leukocyten aan de endotheelwand en daaropvolgende migratie van leukocyten naar het interstitium een mechanisme is van weefselbeschadiging tijdens ontsteking, en de verzwakking van dit fenomeen tijdens ischemie - reperfusie zou de positieve effecten van daflon 500 kunnen verklaren. mg op klinisch oedeem. Er is matige zekerheid voor de werkzaamheid van daflon voor het licht verminderen van oedeem in vergelijking met placebo bij de behandeling van chronische veneuze insufficiëntie.

De rol van Daflon 500 mg bij de behandeling van symptomatische patiënten met spataderen omvat Daflon 500 mg met het vermogen om leukocytenactivering te remmen. In een prospectieve niet-gerandomiseerde studie bij 14 patiënten met geïsoleerde verstikte aambeien, die werden behandeld met een enkele grote dosis injectiesclerotherapie plus orale Daflon, waren de symptomen na 12 weken volledig verdwenen; er werden geen bijwerkingen gemeld. In een open studie van Daflon bij 50 zwangere vrouwen met acute aambeien, had 66% verlichting van acute symptomen op de 4e dag; er waren geen gerapporteerde effecten op het verloop van de zwangerschap, foetale ontwikkeling, geboortegewicht, groei van baby's of voeding. Het was ook om te controleren of de unieke gemicroniseerde vorm van Daflon 500 mg voordelen bood in vergelijking met de andere vormen.

Standaard compressietherapie voor beenzweren bij chronische veneuze insufficiëntie is vergeleken met compressietherapie plus Daflon bij 150 patiënten. In het onderzoek van Prof Misra evalueerden patiënten de werkzaamheid van Daflon 500 mg op hun kwaliteit van leven tijdens acute aanvallen, met behulp van een zelfevaluatieschaal. De toevoeging van Daflon ging gepaard met significant meer genezen zweren en een significante verbetering van het gevoel van zware benen; er werden geen behandelingsgerelateerde bijwerkingen gemeld. In het onderzoek door Shoab daalde de plasmaspiegel van VCAM-1 en ICAM-1 significant bij C2-C4-patiënten die voorbehandeld werden met Daflon 500 mg.

Daflon wordt voorlopig onderzocht vanwege het mogelijke gebruik ervan bij de behandeling van aderaandoeningen of aambeien. Daflon 500 mg, dankzij zijn uitgebreide werkingsmechanisme op de aderen, lymfatische en microcirculatie, is de voorkeursmethode, niet alleen in de vroege stadia van CVI-behandeling, maar ook in de ernstige stadia van deze aandoening, in combinatie met compressiebehandeling, sclerotherapie en chirurgie als passend. Klinische internationale, prospectieve, multicenter, gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken versus placeboonderzoeken die de effecten van Daflon 500 mg in CVI in vergevorderde stadia met oedeem, huidveranderingen en veneuze beenzweren documenteren, worden beoordeeld.

Leave a Comment

Required fields are marked *