Wat betekenen 3 vraagtekens?

Het zou moeten aangeven hoeveel de stem van de persoon aan het einde van de zin verheft. Als er 3 vraagtekens zijn, wordt hun stem aan het einde erg hoog. Veel vraagtekens in een tekst kunnen het gevoel van verwarring en woede definiëren. Een enkel vraagteken is bedoeld om een vraag te stellen; meerdere vraagtekens, of meerdere vraagtekens samen met uitroeptekens zijn bedoeld om verwarring uit te drukken.

Het is ronduit onbeleefd en mag nooit worden gebruikt. Het is omdat een enkel vraagteken voldoende is om erop te wijzen dat de zin inderdaad een vraag is. Twee vraagtekens duiden op een veel meer vragende vraag. Drie zijn voor echt, echt, ECHT vragen.

Meer dan drie is een vergissing. Bij het interpuncteren van zinnen met haakjes zijn de regels voor het gebruik van vraagtekens vrijwel identiek aan de regels voor het gebruik van aanhalingstekens. The Riddler staat bekend om zijn scherpe intellect en gelooft dat het leven vol vragen zit (ook wel bekend als raadsels). Het vraagteken ondersteboven in het midden van een zin Vaak wordt het ondersteboven vraagteken aan het begin van een vraag geplaatst.

Leave a Comment

Required fields are marked *