Hoe daflon werkt voor spataderen?

De daflon-tablet van 500 mg is een flavonoïde. Het werkt door het blokkeren van de werking van chemische boodschappers (prostaglandinen, tromboxaan A die ontsteking (zwelling) van de aderen veroorzaken. Dit verbetert de doorbloeding in de aderen en herstelt de normale functie in de aderen. De arts kan de inname van daflon gedurende 2 of 3 maanden verlengen zonder de dosis indien nodig te verhogen.

Toevoeging van daflon 500 mg kan het succes van sclerotherapie vergroten en de symptomen van patiënten aanzienlijk verlichten. De rol van ontsteking bij verworven klepdisfunctie is overheersend en zou mogelijk de etiologie van spataderen kunnen verklaren. Gedurende een behandelingsperiode van 6 maanden met Daflon 500 mg waren veranderingen in de QoL-scores vergelijkbaar voor de verschillende CEAP-subgroepen. In gerandomiseerde onderzoeken was 60 dagen behandeling met Daflon in een dosering van 500 mg 2 tabletten per dag effectief, naast elastische compressie, bij het versnellen van veneuze ulcusgenezing.

Er is waargenomen dat stevige hechting van leukocyten aan de endotheelwand en daaropvolgende migratie van leukocyten naar het interstitium een mechanisme is van weefselbeschadiging tijdens ontsteking, en dat verzwakking van dit fenomeen tijdens ischemische reperfusie de positieve effecten van daflon zou kunnen verklaren. 500 mg op klinisch oedeem. Omdat veneuze insufficiëntie verband houdt met veneuze hypertensie en een ontstekingsreactie, lijkt het erop dat Daflon 500 mg 2 tabletten per dag een groot potentieel vertoont voor het bereiken van blokkade van de inflammatoire cascade. Patiënten in Europese landen en de VS zoeken therapie voornamelijk vanwege de lelijke verschijning van telangiëctasieën en spataderen.

Dit weerspiegelt het vermogen van Daflon 500 mg om de interactie tussen het endotheel en de leukocyten te voorkomen, die de kern vormt van de CVD-progressie. In het onderzoek door Shoab,16 nam de plasmaspiegel van VCAM-1 en ICAM-1 significant af bij C2 tot C4-patiënten die voorbehandeld waren met Daflon 500 mg. Een van de vele theorieën die naar voren worden gebracht als mogelijke oorzaak van spataderen (VV) is primaire klepdisfunctie, die aangeboren of verworven kan zijn. Na sclerotherapie in combinatie met Daflon 500 mg waren bijwerkingen alleen in 2,4% van de gevallen aanwezig.

Het doel van deze studie was om het effect van Daflon 500 mg te bepalen bij patiënten met abnormale veneuze elasticiteit zonder spataderen. Door te handelen in de kern van de ziekte, dwz de leukocyteendotheelinteractie, Daflon 500 mg is het enige flebotroop geneesmiddel met een beschermend effect op het klependotheel. Ze vertoonden symptomatische spataderen in één been en een abnormale elastische modulus zonder spataderen in het andere been.

Leave a Comment

Required fields are marked *